Order Online

Sweet potato tempura with tobiko topped with eel & avocado