Order Online

6 California maki/2 pcs. yellowtail, salmon, shrimp, eel, tuna, white fish, mackerel and tobiko.